Om de financiële huishouding  beter te kunnen monitoren heeft het hoofdbestuur samen met onze  financieel deskundige het besluit genomen om met ingang van 1-1-2022 het contributiejaar gelijk te laten lopen met het kalender jaar. We gaan dus dan in januari het contributie geld innen voor het dan komende jaar.

Wat houdt dat voor U in:

U betaald vanaf  januari 2022 uw lidmaatschap van de PTCC voortaan in januari

In 2021 gaan we de contributie verrekenen tot en met december 2021.

Dus u betaald voor de maanden tot het einde van 2021

Wanneer uw lidmaatschap liep van januari tot januari  betaald u in januari 2021    12 maanden en liep uw lidmaatschap bijvoorbeeld van oktober tot oktober dan betaald u in 2021  3 maanden lidmaatschap.

Het opzeg termijn blijft 1 maand  dus opzeggen voor december van het lopende jaar.

PS er vindt geen restitutie van het abonnementsgeld plaats zoals opgenomen in de Statuten

 

 

 

Met vriendelijke groet

 

Jan Jongen

Voorzitter PTCC