Van de voorzitter

 


Geachte leden ,

Heden heeft de verenigingsraad van de PTCC zich gebogen over de keuze die ze moest maken na het faillissement van F&L en het verdwijnen van Computereasy. Er lagen een aantal opties, ’n keuze voor Seniorweb, ’n keuze voor Computer Idee als verenigingsblad, lidmaatschap van de vereniging zonder blad en het opheffen van de vereniging.

Vier weken geleden hebben wij de afdelingen op de hoogte gesteld van die mogelijkheden en die zijn binnen de afdelingen met de actieve leden besproken en is erover gediscussieerd.

Ook vandaag is een en ander nog uitvoerig bekeken.

Het verheugd ons u te mogen mededelen dat de verenigingsraad gekozen heeft voor Computer Idee.  

Dit aanbod was door het grootste deel van de afdelingen en leden de eerste keuze.

Opheffen van de vereniging bleek maar bij een klein deel van de leden de voorkeur te hebben.

Een keuze voor aansluiting bij Seniorweb bij ’n enkele afdeling c.q. een aantal leden.

Na alle afdelingen gehoord te hebben bleek bij stemming unaniem de keuze op Computer Idee te vallen.

 

 
Mochten er nog vragen zijn laat ons  het weten en wij zullen proberen deze ze adequaat mogelijk te beantwoordenJan Jongen
Voorzitter
Namens het hoofdbesuur PTCC