Om de financiële huishouding  beter te kunnen monitoren heeft het hoofdbestuur samen met onze  financieel deskundige het besluit genomen om met ingang van 1-1-2022 het contributiejaar gelijk te laten lopen met het kalender jaar. We gaan dus dan in januari het contributie geld innen voor het dan komende jaar.

Wat houdt dat voor U in:

U betaald vanaf  januari 2022 uw lidmaatschap van de PTCC voortaan in januari

PS er vindt geen restitutie van het abonnementsgeld plaats zoals opgenomen in de Statuten

 

 

 

Met vriendelijke groet

 

Jan Jongen

Voorzitter PTCC